Organisatie
Contact
Secretariaat Afdrukken
Adres:
Waterloolaan 115
1000
Brussel

Telefoon: +32 (0)2 542.79.36

Informatie:

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid is een beleidsondersteunende dienst ten behoeve van de Minister van Justitie en de partners van het strafrechtelijk beleid.

Voor individuele klachten, persoonlijke dossiers of specifieke informatievragen verwijzen wij u naar de informatieambtenaar van de FOD Justitie of de bevoegde gerechtelijke en politionele instanties.