Organisatie
32 Beleidsinstrumenten voor het openbaar ministerie PDF Afdrukken E-mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Devroe, E., De Keulenaer, S., Thomaes, S. en Reynders, D, 2009, 146 p.
ISBN: 978 90 8584 5522
Prijs: € 31 

Bestellen: Vanden Broele

Beleidsinstrumenten voor het openbaar ministerie

Om de beleidscyclus ingang te laten vinden in het openbaar ministerie en de continue kwaliteitsverbetering die wordt beoogd te concretiseren, werden door de Afdeling Research en Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid diverse vormingspakketten ontwikkeld die in deze publicatie worden gebundeld. Het presenteren in één publicatie van alle beschikbare vormingspakketten en draaiboeken, vergemakkelijkt het gebruik ervan op het terrein. Zo worden theoretische concepten op een gebruiksvriendelijke manier aangeboden. Aan de hand van de overzichtelijke slides en de begeleidende tekst kan iedere praktijkwerker hier concreet mee aan de slag binnen zijn eigen werkveld.

De lezer vindt in deze publicatie vijf grote delen, die zowel afzonderlijk als in één geheel kunnen worden bestudeerd. In een eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de strategische beleidscyclus. In een tweede hoofdstuk wordt een draaiboek voor een parketbeleidsplan aangeboden, waarbij een overzicht van de strategische beleidscyclus wordt gegeven in de vier gekende fasen beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie. Vervolgens wordt een overzicht geboden van de stappen voor het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan. Een derde hoofdstuk behandelt het kwaliteitsmodel voor het openbaar ministerie, verfijnd en aangepast aan de noden van het openbaar ministerie. Een vierde hoofdstuk besteedt aandacht aan de projectmatige werking. Dit is de wijze waarop verbeterinitiatieven en/of andere initiatieven binnen een parket kunnen worden aangepakt. In een laatste hoofdstuk ‘evaluatie’ wordt de integratie van diverse projecten toegelicht en wordt meer informatie gegeven over hoe concreet kan geëvalueerd worden. Als afsluiter vindt u een overzicht van relevante literatuur, voor diegenen die zich verder in deze materie wensen te verdiepen.

Aan de hand van deze publicatie kunnen in de schoot van het parket interne vormingen worden georganiseerd om alle leden van het parket met dit gedachtegoed vertrouwd te maken, waarbij steeds kan worden teruggegrepen naar deze documenten en toelichtingen bij het werken in een beleidscyclus.

Deze publicatie kan van nut zijn voor de leden van het openbaar ministerie en kan bijdragen tot de interne verdere vorming bij het werken binnen een beleidscyclus voor de parketorganisatie. Voorts kan éénieder die werkzaam is in een beleidscyclus of daarnaar wil streven hier nuttige elementen in vinden.

Wij wensen de lezer dan ook veel leesgenot en een praktische en nuttige toepassing.