Organisatie
Zware en georganiseerde criminaliteit PDF Afdrukken E-mail

De werkzaamheden van de dienst Zware en Georganiseerde Criminaliteit betreffen de transversale beeldvorming en informatiegaring van het fenomeen van de georganiseerde criminaliteit; het uitwerken en ondersteunen van beleidsbepalingen en diverse evaluatietaken ten aanzien van criminele fenomenen als mensenhandel en mensensmokkel, drugshandel, terrorisme en economische en fiscale delinquentie. Ook de wettelijke instrumenten ter bestrijding van deze ernstige vormen van criminaliteit worden bestudeerd, opgevolgd en geëvalueerd. De dienst Zware en Georganiseerde Criminaliteit is gestructureerd rond drie secties, in het bijzonder de sectie Georganiseerde Criminaliteit, waarin begrepen het fenomeen georganiseerde criminaliteit op zich, de informaticacriminaliteit en het terrorisme, de sectie Mensenhandel en Mensensmokkel en de sectie Witteboordencriminaliteit. Deze laatste sectie spitst zich toe op de economische, financiële en fiscale delinquentie (hierin begrepen het fenomeen corruptie), inbreuken tegen het sociaal strafrecht en milieudelinquentie.