Organisatie
Jeugdproblematiek PDF Afdrukken E-mail

Problemen betreffende kinderen en jongeren zijn divers. De dienst Jeugdproblematiek werkt rond twee grote fenomenen, in het bijzonder de jeugddelinquentie en het ‘kind in gevaar’. Jeugddelinquentie is een containerbegrip dat verschillende vormen van als misdrijf omschreven feiten, gepleegd door minderjarigen, omvat. Deze vragen om een specifieke beleidsaanpak. Rond jeugddelinquentie liggen echter ook heel wat aanverwante problemen, zoals spijbelen of verwaarlozing. Ook hiervoor wordt steeds meer beroep gedaan op justitie om deze mee aan te pakken. Er werd geopteerd om te spreken over ‘kind in gevaar’, om verschillende fenomenen die het leven, de fysieke of psychische integriteit van het kind in gevaar brengen te kunnen bundelen.