Organisatie
Misdrijven tegen personen en goederen PDF Afdrukken E-mail

De werkzaamheden van de dienst Misdrijven tegen Personen en Goederen omvatten zeer diverse criminaliteitsfenomenen die gericht zijn op de persoon of zijn vermogen. Hierin worden begrepen de geweldsmisdrijven (in het bijzonder het intrafamiliaal en partnergeweld, sexuele delinquentie, racistische misdrijven) en de vermogensmisdrijven als diefstallen en overvallen, carjacking, inbraken, enz. al dan niet gepleegd door rondtrekkende dadergroeperingen. Verder worden er ook de verkeersdelinquentie en de drugsproblematiek behandeld.