Organisatie
01 De ontmoeting tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid PDF Afdrukken E-mail

Auteur: Elke Devroe, 2002, 176 p.
Wettelijk depot: D/2002/8132/52
Prijs: € 34 (incl. BTW, excl. verzendingskosten)

Bestellen: Politeia

Beleid en criminologisch onderzoek zijn twee afzonderlijke bedrijven. Diverse raakpunten, maar ook veel verschilpunten tekenen organisatorisch deze verhouding. De relatie tussen beiden wordt gekenmerkt door een verschil in doeleinden. Wetenschappelijk onderzoek kent interne consistentie en samenhang, specifieke methoden en technieken, onafhankelijkheid, creativiteit en nieuwsgierigheid en wordt aangestuurd vanuit een hang naar kennisvermeerdering. Wetenschap wil expliciteren, verklaren en kennis vermeerderen. Beleid is gericht op verandering, wil manipuleren, sturen en problemen oplossen. Beleid wordt vaak op korte termijn gevoerd en kent andere drijfveren dan de wetenschap. De laatste jaren doet de beleidsmaker steeds meer beroep op inzichten vanuit de criminologische wetenschap. De ontmoeting tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid is niet langer een vage doelstelling meer, maar een vaststaand gegeven. De partners zijn aanwezig, de ontmoeting is een feit.

Elke Devroe beschrijft in dit boek de specifieke kenmerken van elk van beide partners. Of de relatie tussen onderzoek en beleid avontuurlijk, kortstondig, passioneel, spannend, conflictueel of bestendig is, hangt samen met de karaktereigenschappen van beide partners. Een brug wordt geslagen tussen de academische wereld en de wereld van de beleidsmaker, waarin voor beiden tips worden aangereikt om de soms oppervlakkige ontmoeting tot een bevredigende, bestendige relatie om te bouwen.