Organisation
03 Criminaliteit in de publieke ruimte Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs : Bart Goeminne, Els Enhus en Paul Ponsaers, 2002, 112 p.
Dépôt légal : D/2002/8132/37
Prix : € 34 (incl. BTW, excl. verzendingskosten)

Commander : Politeia

Criminaliteit in de publieke ruimte


Criminaliteit is niet evenredig verspreid. Dit blijkt uit onderzoek naar de spreiding van criminaliteit in de algemene zin, maar vooral uit onderzoek naar de spreiding van bepaalde delicttypes. Sommige van deze delicttypes, zoals winkeldiefstal en gauwdiefstal, zijn sterk geconcentreerd op en rond enkele plaatsen. Dergelijke plaatsen met een sterke concentratie van criminaliteit worden hot spots genoemd.

Het identificeren en analyseren van die hot spots kan, zowel voor beleidsmakers als voor politiemensen, heel interessant zijn. Immers, één van de prioriteiten is vandaag de dag het bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Wanneer beleidsmakers en politie samen echter een criminaliteitsbeleid uitstippelen, worden zij vaak geconfronteerd met het beperkte aantal middelen waarover zij beschikken. Dit noodzaakt tot het stellen van prioriteiten.

Bij het bepalen van prioriteiten kan gebruik worden gemaakt van een 'hot spot analyse'. Dit is een analyse waar in een eerste fase bestudeerd wordt waar en wanneer criminele feiten het vaakst voorkomen . Aangezien een belangrijk deel van alle criminele feiten zich slecht op een beperkt aantal plaatsen afspelen, kan er geopteerd worden om de geïdentificeerde concentraties van criminaliteit prioritair aan te pakken. Op die manier worden de beschikbare politionele middelen op een optimale manier ingezet, in de hoop een zo groot mogelijk effect te ressorteren.