Organisatie
Evaluatie Salduz Wet PDF Afdrukken E-mail
Eerste evaluatierapport
Tweede evaluatierapport
Derde evaluatierapport
Eindrapport

Op 13 augustus 2011 heeft de Belgische wetgever de zogenaamde “Salduz wet” uitgevaardigd onder invloed van het Salduz-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Salduz-wet geeft vanaf 1 januari 2012 aan iedere verhoorde persoon een aantal nieuwe rechten. De grote vernieuwing is de bijstand van een advocaat voor gearresteerde verdachten en dit vanaf het eerste politieverhoor.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid werd, ingevolge de parlementaire voorbereidingen, belast met de evaluatie van de Salduz wet. Naast het eindrapport in 2013, werden in 2012 drie tussentijdse rapporten opgemaakt. Met uitzondering van het eerste rapport, zijn alle rapporten in de beide landstalen beschikbaar.

Zo werd door de nieuwe minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom, reeds een eerste tussentijds rapport gevraagd over de eerste maand van inwerkingtreding. Dit eerste tussentijds rapport werd op 1 februari 2012 overgemaakt aan de minister van Justitie. De vaststellingen van de stuurgroep Salduz en de conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn ook in het Frans beschikbaar.

Op 30 maart 2012 werd een tweede tussentijds rapport overgemaakt aan de minister van Justitie.

Het derde tussentijds rapport werd op 29 juni 2012 ter beschikking gesteld aan de minister van Justitie.

Ter afronding van de evaluatie werd op 15 februari 2013 het eindrapport doorgestuurd naar de minister van Justitie. Tevens kan u bij het eindrapport een bijlage vinden. Het eindrapport is eveneens in het Frans beschikbaar.

Graag brengen wij u ook op de hoogte van de CEP-studiedag "Vers où Salduz nous mènera-t’il?" die doorgaat op 14 november 2013 te Brussel.