34 Managementconcepten voor een kwaliteitsvol Openbaar Ministerie Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: R. Depré, C. Vervaet, A. Hondeghem, G. Bouckaert
ISBN: 978-2-509-00449-9
Prijs:

Bestellen: Politeia

Managementconcepten voor een kwaliteitsvol Openbaar Ministerie

Ter ondersteuning van het Openbaar Ministerie werden de laatste jaren op verschillende niveaus diverse initiatieven ontwikkeld die een modernisering van het justitieel apparaat beogen. Een kenmerk van deze veelheid aan initiatieven is hun disparaat karakter. Dit werk poogt deze verbeterprojecten en -initiatieven  op elkaar af te stemmen. 

De lezer vindt in dit boek twee grote delen. Een eerste deel geeft een overzicht van  verbeterprojecten op basis van het CAF-model. Hierbij werd rekening gehouden met de initiatieven op micro-niveau, meso-niveau en macro-niveau en met de realiteit van het ketenbeheer. Al deze initiatieven worden beschreven in technische projectfiches (beschrijving van het project, doelstellingen, gerealiseerde outputs, positionering in het kwaliteitsmodel, voortgang, partners).

Het tweede deel verschaft een “conceptenset” waarin  elementen van modern management op elkaar worden afgestemd in een uitgebalanceerd geheel. Daartoe worden vier “basispijlers” voor een performant Openbaar Ministerie beschreven: Resultaat- en prestatiegerichtheid, Kwaliteits- en klantgerichtheid, Keten- en Netwerkgerichtheid en Sturing. Omdat deze pijlers  niet kunnen gerealiseerd worden zonder concrete ondersteunende managementinitiatieven worden vier organisatorisch ondersteunende thema’s geschetst: een doeltreffende strategie, een efficiënte interne organisatie, een modern personeelsbeleid en een transparante organisatie met een goed communicatiebeleid.

Dit werk betekent een meerwaarde voor alle actoren binnen het strafrechtelijke beleid die in het ketendenken professioneel werkzaam zijn binnen een beleidscyclus. Ook diegenen die nog niet werken binnen de strategische beleidscyclus zullen in dit onderzoek nuttige handvaten en tips kunnen vinden in het streven naar een werking binnen de beleidscyclus.