37 De Drugbehandelingskamer: Een andere manier van afhandelen - Het proefproject geëvalueerd Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs: C. Colman, B De Ruyver, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, E. Boekaert, S. De Keulenaer, S. Thomaes
ISBN: 978-90-466-0476-2
Prijs:

Bestellen: Maklu

De Drugbehandelingskamer: Een andere manier van afhandelen - Het proefproject geëvalueerd

De afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat justitie de onderliggende problemen waarmee problematische druggebruikers worden  geconfronteerd niet kan oplossen. Vanuit deze vaststelling zijn op de diverse echelons van de strafrechtsbedeling doorverwijsmogelijkheden gecreëerd naar de drughulpverlening en zijn binnen verschillende gerechtelijke arrondissementen pilootprojecten ontstaan om maximaal een antwoord te kunnen bieden op deze problematiek. In mei 2008 werd, met akkoord van de toenmalige minister van Justitie, het pilootproject Drugbehandelingskamer opgestart binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent.
De Drugbehandelingskamer (DBK) is een gespecialiseerde kamer voor problematische druggebruikers die bijkomend  druggerelateerde criminaliteit hebben gepleegd. Binnen de DBK zijn het openbaar ministerie en de rechter gespecialiseerd in de drugsmaterie en bij elke zitting is een liaison aanwezig. De liaison is een hulpverlener die de verbinding vormt tussen justitie en (drug)hulpverlening. De liaison staat de DBK-cliënt bij in het zoeken naar de  hulpverleningsvorm op maat van de cliënt.
Dit project werd tussen 2008 en 2010 wetenschappelijke geëvalueerd. De onderzoeksgroep IRCP van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie en de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent voerden een procesevaluatie uit, met aandacht voor de sterke punten en werkpunten van het pilootproject.
De Afdeling Research & Development van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid stond in voor de kwantitatieve evaluatie van het pilootproject.
Deze publicatie brengt de resultaten van beide evaluaties van het pilootproject Drugbehandelingskamer samen.

.