Organisation
04 Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs : Katrien Van Altert, Els Enhus en Paul Ponsaers, 2003, 304 p.
Dépôt légal : D/2003/8132/38
Prix : € 44 (incl. BTW, excl. verzendingskosten)

Commander : Politeia

Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten


Objectieve en subjectieve veiligheid vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving en één van de belangrijkste toetsstenen voor de kwaliteit van het bestaan. Beide soorten van veiligheid maken dan ook het voorwerp uit van het Federaal Veiligheids- en Detentieplan. De realisatie van de doelstellingen en prioriteiten van dit plan worden echter gehypothekeerd door de afwezigheid van een concreet meet- en opvolgingsinstrument. Het gevolg hiervan is dat we geen inzicht hebben in de wijze waarop de strafrechtelijke keten omgaat met alle feiten die in haar systeem terechtkomen of nog, van de doorloop van verdachten en daders, slachtoffers, feiten en dossiers doorheen het strafrechtelijk systeem.

Door de instroom en selectie te registreren, wordt het mogelijk de effectieviteit en de efficiëntie van bepaalde afhandelingswijzen in vraag te stellen en deze aanpak deels verantwoordelijk te stellen voor de instroom bij de andere actoren. Hierdoor wordt het mogelijk om na te gaan welke feiten in de verschillende fasen van de strafrechtsbedeling instromen en na te gaan op welke wijze de versschillende types van criminaliteit, geregistreerd door de politie, worden behandeld op politioneel niveau, op niveau van de parketten, op dat van de onderzoeksrechter, van de rechtbanken, tot de uiteindelijke strafuitvoering. Deze handelswijze laat toe de gekozen afhandelingsvormen te beoordelen in het licht van de gekozen prioriteiten. Het wordt met andere woorden mogelijk om na te gaan in welke mate bepaalde beleidskeuzes ook in de dagelijkse praktijk worden toegepast en waarom eventueel de gekozen prioriteiten niet werken. Op basis hiervan creëert men doorzichtigheid en mogelijkheden om zich te verantwoorden naar de politieke verantwoordelijken en meer algemeen de burgers. Het meetinstrument beantwoordt hiermee aan een belangrijke betrachting: het zet aan tot beleidsleren en geeft mogelijkheden tot verantwoording (accountability)