Organisation
07 Interculturele communicatie in rechtbanken Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs : Sigurd D’Hondt, avec la collaboration de: Kristel Beyens, Bieke Machiels, Michael Meeuwis, Jan Blommaert en Jef Verschueren, 2004, 192 p.
Dépôt légal : D/2004/8132/122
Prix : € 30

Commander : Politeia

Interculturele communicatie in rechtbanken


In onze hedendaagse geglobaliseerde samenleving is de manier waarop er in de strafrechtsbedeling omgegaan wordt met interculturaliteit meer dan ooit actueel. In deze unieke rechtbanketnografie wordt de interculturele communicatie in strafrechtbanken geanalyseerd.

Op basis van observaties op het terrein en doorgedreven microanalyses van video-opnames van strafzittingen worden gedetailleerde taalkundige analyses gemaakt van argumentatiepatronen en van interactiegedrag. Er wordt uitgelegd hoe percepties van diversiteit bij de verschillende procesdeelnemers, die tot uiting komen in het spreken, alledaagse praktijken in de rechtbank structureren.

De onderzoekers gaan na op welke manier lidmaatschap van een etnische of culturele minderheidsgroep door de procesdeelnemers zelf al dan niet als relevant ervaren wordt. De aandacht gaat hierbij zowel uit naar het samenspel tussen magistraten, advocaten en andere ‘professionele’ procesdeelnemers als naar het ‘alledaagse’ perspectief van de verdachte of getuige die zelf tot een minderheidsgroep behoort. Tot slot worden er een aantal observaties gepresenteerd over de positie van de tolk en de invloed die zijn aanwezigheid uitoefent op het verloop van de strafzitting.