Organisation
08 Onderzoek justitie doorgelicht 1995-2003 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs : Elke Devroe, Leen Van de Velde, 2005, 390 p.
ISBN : 9038206917
Prix : € 20

Commander : Academia Press

Onderzoek justitie doorgelicht 1995-2003


Dit Vademecum maakt een essentieel onderdeel uit van een knowledge-based en rationeel beleid, waarbij gestuurd wordt op basis van inzichten uit onder meer wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek dat door de minister(s) van Justitie werd uitbesteed van 1995 tot 2003 wordt in dit werk voor de eerste maal op overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Per onderzoek wordt de methodologie geschetst, de belangrijkste resultaten en het gelang van het onderzoek voor het strafrechtelijk beleid. Dit werk biedt dus een schat aan informatie voor criminologen, beleidsmakers, de academische wereld en de diverse actoren die binnen het domein politie en Justitie werkzaam zijn.

De sectie ‘onderzoekscoördinatie en onderzoeksprogrammering’ van de afdeling Research en Development nam vanaf 2001 dit titanenwerk op zich. Er bestond geen centraal verzamelpunt noch een centrale databank waarin het wetenschappelijk onderzoek op het departement Justitie werd opgevolgd en gecentraliseerd. Het aanspreken van diverse bronnen, en het raadplegen van contactpersonen binnen de Federale overheidsdienst Justitie was dan ook een noodzakelijk te volgen methodologie. Dit werk is het resultaat van één van de meest pertinente opdrachten van het Overlegplatform Justitie en Veiligheid, waarvan de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid sinds 2000 het voorzitterschap en het secretariaat waarneemt. In dit Vademecum wordt een schematisch overzicht gegeven waarbij per jaar de titel van het onderzoek, de uitvoerende universiteit of instelling, de promotor(en), de begin- en einddatum, de kostprijs en de beschikbaarheid van het eindrapport worden weergegeven. Daarna volgen de gestandaardiseerde informatiefiches, die, gerangschikt per jaar en per taal, de volledige inventaris vormen. Per wetenschappelijk onderzoek worden de volgende variabelen opgenomen: titel, korte omschrijving, duur, promotor(en), onderzoeker(s), budget, valorisatie en belang voor het strafrechtelijk en preventief beleid.