Organisatie
11 Integrale kwaliteitszorg in het Openbaar Ministerie PDF Afdrukken E-mail

Auteurs: Joris Plessers, Geert Bouckaert en Roger Depré, 2005, 192 p.
ISBN: 9038207743
Prijs: € 20 (incl. BTW, excl. verzendingskosten)

Bestellen: Academia Press

Integrale kwaliteitszorg in het Openbaar Ministerie


Integrale kwaliteit is een eis aan alle hedendaagse organisaties, ook aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie dient zich te verantwoorden voor de kwaliteit van zijn dienstverlening zowel aan de maatschappij, de burger als aan zijn vele ‘afnemers’. In het Octopusakkoord en het daaropvolgend wetgevende initiatief van 22 december 1998 en 12 april 2004 houdende verticale integratie van het Openbaar Ministerie komt deze eis ook naar voor.

De vraag blijft echter wat integrale kwaliteitszorg binnen alle geledingen van het Openbaar Ministerie inhoudt en hoe het kan toegepast worden?

Er worden wel initiatieven genomen tot verbetering van de organisatie, maar de samenhang is niet steeds duidelijk. Het is duidelijk dat deze initiatieven geplaatst moeten worden in een algemene, methodologisch onderbouwde verbeteringsstrategie. Deze publicatie brengt theorie en goed praktijkervaringen samen en beschrijft kritieke succesfactoren opdat een eerste stap gezet kan worden tot de invulling van 'Integrale kwaliteitszorg' voor het OM in België.

Dit werk is dan ook een goed vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van een eenvoudige praktijkgids met een dynamisch indicatorset die flexibel kan worden toegepast op de verschillende parketorganisaties.