Organisation
12 Recherchemanagement. Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs: Godelieve Van Hees, Paul Ponsaers en Tom Vander Beken, 2005, 360 p.
ISBN: 9062159915
Prijs: € 42 (incl. BTW, excl. verzendingskosten)

Bestellen: Maklu

Recherchemanagement. Sturen naar kwaliteitsvol opsporingswerk


Afgelopen tijd staat de politiële recherche fel in de kijker. Dit houdt ongetwijfeld verband met het feit dat het recherchewerk in grote mate voorwerp van kritiek was in de schoot van diverse parlementaire onderzoekscommissies en daardoor mede ten grondslag lag aan de ingrijpende hervorming van het politiebestel. Dit boek geeft ter zake inkijk op de gang van zaken ná de hervorming, meer bepaald op het gespecialiseerde opsporingswerk dat verricht wordt in de gerechtelijke diensten van de arrondissementen (GDA’s) van de federale politie.

De studie richt zich niet zozeer op de kwantitatieve aspecten van dit werk, maar voornamelijk op de kwaliteitskenmerken en de bewaking hiervan. Kortom, het gaat om het recherchemanagement dat door de GDA’s wordt gevoerd in de door hen behandelde dossiers. Dit wordt gedaan via vier invalshoeken. Een eerste inkijk wordt gegeven doorheen de neerslag van diverse participerende observaties die door de onderzoekers werden uitgevoerd. Daarop aansluitend wordt in tweede instantie verslag gedaan van een diepgaande analyse van verschillende meer complexe gerechtelijke dossiers. Deze analyse wordt aangevuld met gesprekken met de actoren die in deze onderzoeken actief waren. Bij deze gelegenheid worden de percepties en de evaluaties over kwaliteitsvol rechercheren van GDA-leden geregistreerd en vergeleken met deze van parketmagistraten en onderzoeksrechters.

Terwijl deze eerste twee invalshoeken vooral de operationele werkvloer ter studie nemen wordt in een navolgende beweging de discussie over het recherchemanagement naar een conceptueel en meer beleidsmatig niveau getild. Dit gebeurt, in derde instantie, door een analyse van de beschikbare wetenschappelijke literatuur. In vierde en laatste instantie wordt dit gedaan door uitvoerig verslag te doen van de gesprekken die gevoerd werden in de schoot van verschillende focusgroepen, waarin politieambtenaren en magistraten van nagenoeg alle Belgische gerechtelijke arrondissementen hun visie op recherchemanagement konden geven. In de conclusie van deze studie worden een aantal belangwekkende algemene vaststellingen en aanbevelingen geformuleerd.