Organisation
13 Criminologisch onderzoek in kaart Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Elke Devroe, Leen Van de Velde, Liesbeth Keppens, Diane Reynders, Arne Dormaels, Lieve Van Daele, 2005, 298 p.
ISBN: 9038207867
Prijs: € 20

Bestellen:Academia Press

Criminologisch onderzoek in kaart


In dit werk wordt een inzicht geboden in het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat van 1995 tot 2003 door de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en van Federaal Wetenschapsbeleid werd uitbesteed. Tevens komt het onderzoek dat de federale politie liet doorvoeren aan bod. In deze publicatie wordt het onderzoek dat zich in het criminologisch onderzoeksdomein situeert, weergegeven. Voor deze publicatie was geen gebundeld overzicht over al het uitbesteed onderzoek binnen dit onderzoeksveld voor handen. In 2000 werd, onder regie van de Dienst Strafrechtelijk Beleid, een samenwerkingsverband opgericht tussen de departementen Binnenlandse Zaken, Justitie en Federaal Wetenschapsbeleid dat geconcretiseerd werd in het ‘Overlegplatform Justitie en Veiligheid’. Dit overzicht is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de in het Platform aanwezige diensten. Dankzij constructief overleg en gezamenlijke inspanningen werd één van de belangrijkste doelstellingen van het Platform gerealiseerd. Deze publicatie geeft op transparante wijze inzage in al het contractonderzoek uitbesteed door de overheidsinstanties de laatste jaren. De inhoudsopgave biedt een eerste overzichtsplaatje. Een algemene analyse van al het onderzoeksmateriaal en een eerste situering vindt u vooraan in het werk. Nadien wordt een schematisch overzicht gepresenteerd waarin per jaar, gegevens over de titel van het onderzoek, de uitvoerende universiteit of instelling, de promotor(en), de duur, de opdrachtgever, de kostprijs en de beschikbaarheid van het eindrapport worden weergegeven. De kern van deze publicatie bestaat uit de onderzoeksfiches, die per onderzoek zijn opgesteld en die dieper inzoomen op de thematiek, de vraagstelling, de methodologie en de resultaten van elk onderzoek. Teneinde dit inzicht te kunnen bieden, werden de onderzoeksrapporten grondig doorgenomen en werd intensief samengewerkt tussen de diensten. In deel twee en drie wordt het onderzoek in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken, respectievelijk de Algemene Directie Veiligheids –en Preventiebeleid en de federale politie, in kaart gebracht.  Het laatste deel behandelt het onderzoek binnen het criminologisch onderzoeksdomein dat in opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid werd doorgevoerd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit Vademecum een schat aan informatie biedt voor beleidsmakers, academici en criminologen die werkzaam zijn binnen het criminologisch domein van preventie, justitie en veiligheid.