Organisation
15 De procureurs des Konings aan het woord. Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Elke Devroe, Sophie Matthijs, Saaske De Keulenaer, Stefan Thomaes, 2005, 290 p.
ISBN: 9789046600033
Prijs: € 38

Bestellen:Maklu

De procureurs des Konings aan het woord. Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen


Dit boek geeft een inzicht in het proces van de totstandkoming van de eerste zonale veiligheidsplannen. Als gevolg van de Wet op de Geïntegreerde Politie op twee niveaus, werd in 2002 voor het eerst door elke zonechef een zonaal veiligheidsplan opgesteld dat in de zonale veiligheidsraad werd goedgekeurd. Deze plannen viseerden het werkjaar 2003 en gaven aan welke prioriteiten en aandachtspunten de hernieuwde politie stelde en hoe ze haar manschappen daarop zou oriënteren. Zowel de burgemeester als de procureur des Konings keurden deze eerste plannen goed.

Deze publicatie beschrijft omstandig de percepties van de 27 procureurs des Konings op de beleidscyclus van de zonale veiligheidsplannen. Met alle procureurs werden diepte-interviews gevoerd op basis van een gestructureerde vragenlijst, aangevuld met zelfrapportages. De resultaten van de interviews werden, aangevuld met literatuur en contextualiserende elementen, tot een inzichtelijk geheel verwerkt.

De lezer vindt in deze publicatie de verschillende fazen van de beleidscyclus terug - de voorbereiding, de bepaling en de evaluatie van het beleid - elk met een aantal uitgewerkte thema’s.

Dit werk biedt een inzicht in het belangrijke instrument ‘zonaal veiligheidsplan’ en biedt een waardevolle ondersteuning voor al diegenen die werken met zonale veiligheidsplannen.