Organisatie
Sancties PDF Afdrukken E-mail

De maatschappelijke reactie op een misdrijf kan vele vormen aannemen. De strafrechtelijke reactie in België bestaat enerzijds uit maatregelen voorgesteld door het openbaar ministerie en anderzijds uit maatregelen en straffen opgelegd door de rechter.

Het gamma aan sancties (maatregelen en straffen) is sinds de jaren negentig sterk uitgebreid. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen gemeenschapsgerichte sancties en vrijheidsberovende sancties.

Bij de vrijheidsberovende sancties kunnen tijdens de strafuitvoering aan gedetineerden zogenaamde strafuitvoeringsmodaliteiten worden toegekend door de strafuitvoeringsrechtbanken.