Organisatie
Ketenbeheer PDF Afdrukken E-mail

De dienst Integrale Werking en Ketenbeheer staat in voor het ontwikkelen, opvolgen en evalueren van een strategisch plan voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid (de zogenaamde Kadernota Integrale Veiligheid). Het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid impliceert echter niet enkel het bepalen van een strategische aanpak ten aanzien van een aantal prioritaire veiligheidsproblemen. Het houdt ook het ontwikkelen, implementeren en evalueren in van maatregelen die de veiligheidsketen (meer specifiek de strafrechtsketen) willen versterken en de organisatie kwalitatief verbeteren.

Maatregelen ter versterking van de strafrechtsketen hebben onder meer betrekking op de strafwetgeving, het opsporings- en vervolgingbeleid, de strafuitvoering en de positie van het slachtoffer. Maatregelen met het oog op een kwaliteitsvolle organisatieverbetering, specifiek bij het openbaar ministerie, hebben onder meer betrekking op het ondersteunen van de parketten bij het invoeren van het model van integrale kwaliteitszorg, het projectmatig werken bij verbeterprojecten, het opmaken van een parketbeleidsplan en het contextualiseren van parketstatistieken. In deze laatste domeinen is de inbreng van de directie R&D&S en de strategische planning vereist.