Organisation
28 Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van een kwaliteitsmeting binnen het parket Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Elke Devroe, Saaske De Keulenaer, 2007, 167 p.
ISBN: 908764034X
Prijs: € 60

Bestellen: Story Publishers

Kwaliteit onderzocht. Evaluatieonderzoek van een kwaliteitsmeting binnen het parket

Dit werk biedt de lezer een inzicht in het proces van een eerste kwaliteitsmeting op parketniveau. Steeds meer krijgt strafrechtelijk beleid vorm op het parket, worden prioriteiten afgebakend en gecommuniceerd en wordt getracht zo efficiënt mogelijk te werken. Een verscherpte aandacht voor de kwaliteit van werken binnen een parket, zowel op beheersmatig als op beleidsmatig vlak, gaat met deze evolutie gepaard. Voorliggend onderzoek kadert in de vraag naar een wetenschappelijke onderbouwing van deze kwaliteitsbeweging. Het uittesten van het organisatorische luik van het IKZ-model aangeleverd door het Instituut voor de Overheid en de Solvay Business School, werd wetenschappelijk begeleid. Voorafgaandelijk aan deze nulmeting werd, in 48 diepte-interviews met magistraten en administratieve krachten binnen het parket, gepeild naar de kennis en de perceptie van de notie ‘kwaliteit’. De lezer vindt een interessant overzicht van wat kwaliteit voor de parketten betekent en uit welke inhoudelijke aspecten dit gegeven kan bestaan. 

Bovendien reiken de resultaten van dit onderzoek diverse elementen aan die nuttig zijn voor het doorvoeren van een zelfevaluatie binnen het parket. Zo wordt er gewezen op kritieke succesfactoren en worden voor elke stap van het meetproces elementaire praktische tips aangereikt.

Dit werk biedt het openbaar ministerie de mogelijkheid om, rekening houdend met het beschreven leerproces binnen de pilootparketten, stap voor stap een kwaliteitsmeting binnen de eigen parketorganisatie door te voeren. De zelfevaluatie is nuttig want ze biedt inzicht in de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie en vormt aanleiding tot een reeks verbeterinitiatieven die bijdragen aan een kwaliteitsvolle parketwerking.

Dit werk is van groot nut voor iedereen die professioneel bezig is met kwaliteit in de organisatie. Bovendien wordt een uniek inzicht geboden in de eerste kwaliteitsoefening binnen de parketorganisatie.