Organisation
18 Trajecten van uithanden gegeven jongeren in het strafrecht Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Auteurs: A. Nuytiens, J. Christiaens, C. Eliaerts en C. Brolet, 2006, 240 p.
ISBN: 9038208367
Prijs: € 20

Bestellen: Academia Press

Trajecten van uithanden gegeven jongeren in het strafrecht

 

Artikel 38 van de wet van 1965 laat toe dat, onder bepaalde voorwaarden, een minderjarige delinquent door de jeugdrechtbank wordt “uithanden gegeven”, zodat een vervolging voor de rechtbanken van gemeen recht mogelijk wordt. In een eerste onderzoek van de vakgroep (“Ernstige jeugddelinquenten gestraft? Praktijk van de uithandengeving”, ook uitgegeven bij Academia Press) werden gegevens over de toepassing van de uithandengeving verzameld en een bevraging georganiseerd van de betrokken jeugdrechters en appelrechters. Het vergaren van kennis roept echter altijd nieuwe vragen op zodat op vraag van minister van Justitie, Laurette Onkelinx, een vervolgonderzoek uitgevoerd werd.

Het doel van deze aanvullende studie is tweeledig. Vooreerst worden de resultaten van de dossieranalyse uit het onderzoek naar de uithandengeving verfijnd en aangevuld. Er wordt getracht het volledige penale traject van betrokken jongeren – dat start op het moment van uithandengeving – in kaart te brengen. Zowel de voorlopige fase (voorlopige hechtenis, VOV) als de fase van straftoemeting en strafuitvoering komen hierbij aan bod. Specifieke aandacht gaat uit naar de vraag of uithanden gegeven jongeren in de gevangenis dan wel in het alternatieve circuit terechtkomen.

Vervolgens wordt door middel van een bevraging van de actoren werkzaam in de strafuitvoering (justitieel welzijnswerk, de justitiehuizen en de psychosociale diensten van de gevangenis) getracht een beeld te schetsen van de opvangmogelijkheden van uithanden gegeven jongeren in de penale wereld. Er wordt nagegaan of er binnen het strafrecht, en meer bepaald binnen de strafuitvoering, een specifiek aanbod en / of specifieke programma’s voorzien zijn voor de populatie die instroomt via het jeugdrecht (vanaf 16 jaar), en breder, voor de gehele populatie jongvolwassenen (tot en met 25 jaar).

Prof. Christian Eliaerts is gewoon hoogleraar bij de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, prof. Jenneke Christiaens is docent bij de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. An Nuytiens en Cathy Brolet zijn onderzoeksters bij de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.