Organisation
24 Kwaliteit meten binnen het parket. Handleiding voor een kwaliteitsmodel op maat Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteurs: Saaske De Keulenaer, Elke Devroe, 2007, 165 p.
ISBN: 905718091X
Prijs: € 60

Bestellen: Politeia

Kwaliteit meten binnen het parket. Handleiding voor een kwaliteitsmodel op maat


Deze handleiding biedt de lezer een kwaliteitsmodel dat afgestemd is op de noden, de wenselijkheden en de eigenheden van het parket. Dit werk biedt het openbaar ministerie de mogelijkheid om stap voor stap en op eigen kracht een kwaliteitsmeting binnen de parketorganisatie door te voeren. Deze handleiding bouwt voort op het kwaliteitsmodel dat door het Instituut voor de Overheid van de Katholieke Universiteit Leuven en de Solvay Business School van de Université Libre de Bruxelles op vraag van de Minister van Justitie werd ontwikkeld. Een literatuurstudie, diepte-interviews over het kwaliteitsdenken binnen de parketten en een doorgedreven testing van het binnen het universitaire onderzoek uitgewerkte kwaliteitsmodel in vier pilootparketten, gaf aanleiding tot dit hernieuwd model. De zelfevaluatie leidt tot een overzicht van de sterke en zwakke punten en tot een reeks verbeterinitiatieven die bijdragen aan een kwaliteitsvolle parketwerking.

Het kwaliteitsmodel dat hier voorligt werd op wetenschappelijke wijze opgebouwd en beschrijft de eerste fase in de kwaliteitsmeting namelijk de organisatorische criteria. Deze bestaan uit vijf boxen die elk in detail worden beschreven, en van concrete voorbeelden voorzien. Door middel van een stappenplan worden de procesmatige elementen van de zelfevaluatie aangereikt. Anderzijds worden de inhoudelijke handvaten voor de zelfevaluatie aangeboden.

Het is de bedoeling dat dit evaluatiemodel door personeelsleden van het parket wordt doorgevoerd. Het model biedt dus de mogelijkheid om openlijk de eigen mening te geven over het parket functioneren en samen te reflecteren over hoe het beter kan. Deze bottom-up benadering garandeert een ruim draagvlak voor het doorvoeren van de verbeterinitiatieven. Dit werk is van groot nut voor iedereen die zich betrokken voelt met kwaliteit in de organisatie. Deze handleiding biedt een noodzakelijk werkinstrument voor iedereen die begaan is met kwaliteitsstreven binnen de parketorganisatie.