Organisatie
26 Agressie tegen holebi's in Brussel stad PDF Afdrukken E-mail

Auteur : Marcia Poelman en Dirk Smits, 2007, 197 p.
ISBN: 9789046601204
Prijs: € 24,5

Bestellen: Maklu

Agressie tegen holebi’s in Brussel stad


Tijdens de zomer van 2004 verschenen in verschillende media berichten over een toegenomen gewelddadige discriminatie van holebi’s in Brussel. Uit enkele parlementaire vragen bleek dat er geen cijfers voorhanden waren van agressie tegen holebi’s in Brussel en bij uitbreiding in België. Op initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor van Justitie een verkennend onderzoek uitgevoerd door EHSAL (Cel PWO Vorming & Welzijn) naar deze problematiek in Brussel. Het onderzoek werd in een begeleidingscomité opgevolgd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid.

In het onderzoek werd geopteerd voor een gemengde methodologische aanpak. Enerzijds werd een online enquête gehouden bij 377 holebi’s die regelmatig in Brussel vertoeven. Vervolgens werden diepteinterviews afgenomen bij een aantal slachtoffers en diverse sleutelfiguren.

Dit boekwerk schetst een beeld van de verschillende vormen van agressie die holebi’s in Brussel ervaren. Vragen als wie zijn de slachtoffers, waar en wanneer vindt de agressie plaats, wat zijn de psychische en fysieke gevolgen ervan, etc. komen aan bod. Dit werk kan de beleidsmaker boeien, de academicus, en alle diensten en personen die met deze problematiek in aanraking komen of er interesse voor betonen.