Organisation
27 Naar een parketbeleidsplan voor de parketten van eerste aanleg Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ce livre est également disponible en Français : cliquez ici

Auteur: Stefan Thomaes en Elke Devroe, 2008, 226 p.
ISBN: 9789046601600
Prijs: 32 € 

Bestellen: Maklu

Naar een parketbeleidsplan voor de parketten van eerste aanleg

In dit boek wordt een inzicht geboden in de meerwaarde van een parketbeleidsplan voor het parket. Het biedt de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek gericht op een kennisvermeerdering van de terminologie ‘beleidscyclus’ en ‘beleidsplan’ op parketniveau. De laatste jaren wordt binnen de parketorganisatie steeds meer aandacht besteed aan het werken in een beleidscyclus en zetten de parketten zich in om de in de wet op de geïntegreerde politie op twee niveaus voorziene beleidscyclus voor de politiediensten, vanuit het parket mee vorm te geven. Met het oog op een afstemming van de prioriteiten van de parketten en de politiediensten, wordt intensief overlegd tussen beide diensten en tussen de bestuurlijke overheid en de gerechtelijke overheid in de zonale veiligheidsraad. Het opnemen van de prioriteiten van de procureur des Konings in een parketbeleidsplan maakt het vooropgestelde parketbeleid transparanter voor de diverse partners in de veiligheidsketen.

Het uitgangspunt van dit onderzoek vormt dan ook de vraagstelling of er binnen de parketten kan gewerkt worden met een eenvormig parketbeleidsplan en wat de meningen van een aantal belanghebbende bevoorrechte getuigen daarover zijn.

Dit werk betekent een meerwaarde voor alle actoren binnen het strafrechtelijke beleid die in het ketendenken professioneel werkzaam zijn binnen een beleidscyclus. Ook diegenen die nog niet werken binnen de strategische beleidscyclus zullen in dit onderzoek nuttige handvaten en tips kunnen vinden in het streven naar een werking binnen de beleidscyclus.