Organisatie arrow Beleidsdocumenten arrow Evaluatie eerste salduz-wet
Evaluatie eerste salduz-wet PDF Afdrukken E-mail
Eerste evaluatierapport
Tweede evaluatierapport
Derde evaluatierapport

Op 13 augustus 2011 heeft de Belgische wetgever de zogenaamde “Salduz wet” uitgevaardigd met een aantal nieuwe rechten in de strafprocedure voor iedere persoon die wordt verhoord, met een aantal specifieke rechten voor personen die van hun vrijheid worden beroofd. De grote vernieuwing betreft het voorzien van een bijstand van een advocaat vanaf het eerste politieverhoor voor bepaalde feiten.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid werd, ingevolge de parlementaire voorbereidingen, belast met de evaluatie van deze Salduz wet. De resultaten dienen een jaar na de inwerkingtreding van de wet aan het Parlement te worden voorgelegd. Tevens zijn tussentijdse rapporten voorzien.

Zo werd door de nieuwe minister van Justitie, mevrouw Annemie Turtelboom, reeds een eerste tussentijds rapport gevraagd over de eerste maand van inwerkingtreding. Dit eerste evaluatierapport werd op 1 februari 2012 overgemaakt aan de minister van Justitie. De vaststellingen van de stuurgroep Salduz en de conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn ook in het Frans beschikbaar.

Op 30 maart 2012 werd een tweede tussentijds rapport overgemaakt aan de minister van Justitie.

Het derde tussentijds rapport is nu beschikbaar, het werd op 29 juni ter beschikking gesteld aan de minister van Justitie. Voorlopig zijn enkel de besluiten in het NL en FR beschikbaar, het rapport zal eind augustus integraal in de beide talen beschikbaar zijn.