Organisatie arrow Beleidsdocumenten arrow Evaluatie tweede Saldüz-wet
Evaluatie tweede Saldüz-wet PDF Afdrukken E-mail

In het kader van de omzetting van Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming in het Belgische recht, werd opnieuw een ‘ex nunc’ evaluatie van het recht op bijstand van de advocaat wenselijk geacht.

Daartoe werd een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd teneinde een beeld te hebben van de wijze waarop de wetgeving werd geïmplementeerd in het veld en te bepalen welke aanpassingen nodig zijn. De evaluatie van deze nieuwe wetgeving Salduz+ is dus een procesevaluatie die de mogelijkheid biedt bepaalde aspecten bij te sturen en de neveneffecten tijdig vast te stellen.

In tegenstelling tot de vorige evaluatie (van de wet van 2011) wordt in deze evaluatie niet specifiek de impact geanalyseerd van deze nieuwe wet op de verdachten, de verschillende gerechtelijke actoren of nog op justitie als dusdanig. Die aspecten komen evenwel op indirecte wijze aan bod wanneer het over de implementatie van de wet Salduz+ gaat.

 Evaluatie tweede Saldüz-wet (PDF)