Organisatie arrow Statistiek
Over de statistieken van de veroordelingen, opschortingen en interneringen (update: Juli 2018) PDF Afdrukken E-mail

De veroordelingsstatistiek omvat de veroordelingen, de opschortingen en de interneringen.

De bron van de statistieken is het veroordelingsbericht dat per persoon wordt opgesteld en een verkorte neerslag is van het eigenlijke vonnis, uitgesproken door de hoven en rechtbanken. De veroordelingsberichten worden door de griffies van de diverse rechtbanken opgesteld en naar de Dienst Centraal Strafregister verzonden. Deze dienst voert de veroordelingsberichten in het centraal strafregister in.   

Voor de productie van de veroordelingsstatistiek wordt gebruik gemaakt van een nomenclatuur met een categorisering van misdrijven (ongeveer 2000 inbreuken), straffen en jurisdicties. Voor de inbreuken volgt deze nomenclatuur de wettelijke indelingen van het strafwetboek en de bijzondere wetgeving. De  actualisering van de nomenclaturen door het Centraal Strafregister beïnvloedt de beschikbaarheid van de statistieken.

De teleenheid is enerzijds het aantal veroordeelden, geïnterneerden of personen die een opschorting kregen.  Deze statistieken tellen ook het aantal veroordelingen, opschortingen en interneringen per type strafrechtelijke inbreuk. Hierbij is het belangrijk om weten dat een vonnis uitgesproken door een rechtbank en per individu opgenomen in een veroordelingsbulletin, betrekking kan hebben op meerdere strafrechtelijke inbreuken. Bovendien kan een individu meermaals per jaar veroordeeld worden en bijgevolg meerdere veroordelingsbulletins hebben per jaar. Het totaal aantal veroordelingen, opschortingen of interneringen per strafrechtelijke inbreuk ligt dan ook veel hoger dan het totaal aantal veroordelingsberichten per rechtsmacht of per rechtsgebied en het totaal aantal veroordeelden.

De inbreuken worden in detail weergegeven (tot vijf niveaus) met subtotalen voor de ruimere indeling in het strafwetboek en de bijzondere wetten. Ook de wetsartikelen worden erbij vermeld. Door de modernisering van de informaticasystemen van de politierechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg (databank MaCH) en hun verbinding met het Centraal Strafregister, dienen de statistische programma’s omtrent de geregistreerde veroordelingen uit het Centraal Strafregister te worden aangepast. Daarom zijn de meeste statistieken tijdelijk niet meer beschikbaar.
 
Voor meer informatie mail rechtstreeks naar: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .