Organisatie

Missie PDF Afdrukken E-mail
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid adviseert de minister van Justitie bij de uitwerking van het strafrechtelijk beleid overeenkomstig artikel 143quater van het Gerechtelijk wetboek.