Organisation arrow | Conditions d'utilisation |
Conditions d'utilisation Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Website Dienst voor het Strafrechtelijk beleid - Federale Overheidsdienst Justitie - gebruiksvoorwaarden

ONDERSTAANDE BEPALINGEN OMSCHRIJVEN DE VOORWAARDEN WAAROP DE DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEBSITE.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie (FOD Justitie) biedt u deze website (www.dsb-spc.be - www. strafrechtelijkbeleid.be - www.politiquecriminelle.be - www.criminalpolicy.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze webpagina “Legal Disclaimer” aanvaardt. Door deze website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. De informatie op deze website bevat op geen enkele wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Indien u vragen hebt omtrent een bepaald (juridisch) thema dat tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie behoort, dient u steeds juridisch gekwalificeerde bijstand te consulteren. U kunt ook contact opnemen met een Justitiehuis, de ontvangstbalie in een Justitiepaleis in uw buurt.

2. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie verwijst.

Indien u op uw eigen website hyperlinks naar deze website wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

3. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf, alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie en dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.

 

Hiervoor neemt u contact op met:

Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Federale Overheidsdienst Justitie
Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel
Email